DevOps to praktyka, w której inżynierowie operacyjni i programistyczni uczestniczą razem w całym cyklu życia usługi, od projektowania, przez proces rozwoju, po wsparcie produkcyjne. Charakteryzuje się również tym, że personel operacyjny korzysta z wielu tych samych technik, których używają programiści w pracy swoich systemów.

Techniki te mogą obejmować kontrolę źródła i testowanie, a także udział w zwinnym procesie rozwoju. DevOps można postrzegać jako zbieżność kilku znaczących ruchów, które miały miejsce około 2009 roku:

  • The Agile Infrastructure, Infrastruktura jako kod, administracja Agile system
  • Velocity Conference, zwłaszcza prezentacja 10 Deploys A Day
  • Lean Startup
  • Continuous Integration i Release, Continuous Delivery

A było…


Prioritizarea bazata pe riscuri este un pas fundamental atunci cand vrei sa oferi valoare maxima intr-o perioada scurta de timp. Daca o faci ca la carte si in mod eficient te ajuta sa eficientizezi intregul proces de software development. O provocare critica in testarea software este sa aflam daca cerintele pot sa fie testate. Mai complicat este sa le prioritizam si sa le clasificam pentru a putea sa planificam si sa optimizam dezvoltarea si testarea in consecinta.

  • Vrei sa afli daca cerintele tale sunt testabile?
  • Vrei sa intelegi cat de critice sunt cerintele tale in termeni cuantificabili?
  • Vrei sa intelegi…

The second part of our article series. This time we look at examples of parallel and asynchronous approaches.

Let’s review two options of thread execution: parallel and asynchronous.

Threads are executed in parallel

Thread 1 and thread 2 need to address the same shared resource. Suppose it’s some database, which doesn’t allow the threads to connect to it simultaneously. Or it does, but this immediately decreases its speed, and therefore the thread should better address the DB in turns. There is no parallelism here: the threads have to take turns. …


Jest to druga część naszego artykułu na temat idei standardów zawodowych w branży IT.

A czy sami specjaliści techniczni potrzebują takich standardów?

Nie jest tajemnicą, że teraz specjaliści IT rzadko mają wykształcenie branżowe. Aby stale się rozwijać po ukończeniu studiów oraz śledzić ciągłe i szybkie zmiany w branży, powinieneś stworzyć mapę pokazującą, gdzie specjalista jest teraz i gdzie musi on być w przyszłości. Określ obszary wymagające rozwoju i kierunki, które początkowo pozostawały nieostre. …


Once upon a time, a very long time ago now, about last Friday, Winnie-the-Pooh lived in a forest all by himself under the name of Sanders. “What does ‘under the name’ mean?” asked Christopher Robin. “It means he had the name over the door in gold letters, and lived under it.”

A. Miln. Winnie-The-Pooh and All, All, All

Undeva prin 1997 Brian Marick a scris un articol intitulat “Classic Testing Mistakes.”. In acest articol a impartit greselile facute in testarea software in mai multe categorii. Categorii pe care le vom discuta in acest articol. In 2009, am reanalizat toate acele…


The idea of reactive programming emerged relatively recently, around 10 years ago. This article series analyzes what reactive programming is, what it brings and gives an overview of various approaches and use cases.

Why has reacting programming become so popular? At a certain point, CPU speeds stopped growing, which meant that developers could no longer count on increasing their programs’ speed: they had to be parallelized.

The picture shows that CPU frequency was growing in the 1990s and increased sharply in the early 2000s. As it turned out, this was the limit.

Why did the frequency growth stop?


Streszczenie: JUnit to framework do testów jednostkowych dla języka programowania Java. Wersja JUnit 5 została przeprojektowana, aby rozwiązać niektóre szczególne problemy z poprzednich wersji. Ma nową architekturę i wiele nowych funkcji. Oprócz tych przedstawionych w naszym poprzednim artykule, omówimy tutaj bardziej szczegółowo twierdzenia i założenia.

  1. Twierdzenia w Junit 5

JUnit Jupiter zawiera więcej metod asercji, które wykonuje JUnit 4. Dodaje kilka, które dobrze nadają się do używania z 8 lambdami Java. Wszystkie asercje JUnit Jupiter są metodami statycznymi w klasie org.junit.jupiter.api.Assertions.

Porównanie asercji w JUnit 4 i JUnit 5 wygląda tak:

Komunikat w asercjach jest ostatnim parametrem metod:


Inca un articol din seria noastra despre Behavior Driven Development cu JUnit 5. Lectura placuta.

Vom crea acum o noua clasa Java in fisierul test/java, din pachetul com.luxoft.bddjunit5.airport. Aceasta clasa se va numi PassengerPolicy si, la inceput, va contine test skeleton. Executia unui asemenea test urmareste scenariile descrise in fisierul passenger_policy.feature. Spre exemplu, cand executam pasul

Se da un zbor la clasa economy

programul va executa metoda adnotata cu

@Given(“^there is an economy flight$”)

public class PassengerPolicy {

@Given(“^there is an economy flight$”) #1

public void there_is_an_economy_flight() throws Throwable { #2

// Write code here that turns the phrase above…


In the final part of our series, I will share my experience of developing a smart home system. The first two parts described my approach to design and the process of developing a smart home solution.

Implementation

To implement a smart home system, you need to select a hardware solution (which is not covered by this article) and a software platform. Today there are many open-source software solutions in the market. In my opinion, the following projects are worth considering (systems that I have had experience with):

  • OpenHAB is a well-known system written in Java. In my opinion, it is difficult…

Kiedy myślimy o zmianie kultury organizacyjnej, najpierw przychodzi nam na myśl duży projekt, wiążący się z ogromnym nakładem pracy na wszystkich poziomach organizacyjnych. Wynika to z faktu, że kultura jest bardzo złożonym i niezawodnym systemem, więc naprawdę trudno ją zmienić. Jak powiedział Peter Drucker: “Kultura spożywa strategię na śniadanie”. Kiedy ten pogląd spotyka się ze sposobem myślenia zarządzania zmianą, który uważa zmianę za coś tymczasowego czym trzeba zarządzać, tworzy wszelkiego rodzaju projekty poprawy kultury (z których większość zakończy się niepowodzeniem).

Malcolm Gladwell w swojej książce “Punkt krytyczny. Jak małe zmiany powodują duże różnice” przedstawił ideę postrzegania zmian kulturowych jako epidemii…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store