Czwarta część naszego artykułu na temat Test Driven Development z JUnit 5. Tym razem kontynuujemy refaktoryzację aplikacji do zarządzania lotami.

4. Refaktoryzacja aplikacji do zarządzania lotami

Aby przenieść aplikację do zarządzania lotami do TDD, musimy najpierw pokryć istniejącą logikę biznesową testami JUnit 5. Dodajemy zależności JUnit 5 (junit-jupiter-api i junit-jupiter-engine) do pliku pom.xml Mavena.

Chcielibyśmy dokonać…


In 2009, la o conferinta dedicata testarii software, am vazut o prezentare denumita „Capcanele testarii software personalizate”. Mi-a placut foarte mult prezentarea dar, din punctul meu de vedere, au lipsit niste lucruri. …


It might seem that requirements are the responsibility of analysts, not software testers. But that is not always the case.

How to check requirements testing?

You all know about the concept of “requirements for requirements”. Characteristics such as completeness and unambiguity, consistency, efficiency, testability, etc. …


Trzecia część naszego artykułu o programowaniu sterowanym testami w JUnit 5. Tym razem przyjrzymy się, jak przygotować aplikację do zarządzania lotami dla TDD.

3. Przygotowanie aplikacji do zarządzania lotami dla TDD

Aby przenieść aplikację do zarządzania lotami do TDD, musimy najpierw pokryć istniejącą logikę biznesową testami JUnit 5. Dodajemy zależności JUnit 5 (junit-jupiter-api i junit-jupiter-engine) do pliku pom.xml…


We’ve developed and added new trainings dedicated to professionals working in the IT&C industry, to our portfolio.

Four brand new courses are now available for those who are interested in upgrading their skills. Whether you are a business analyst, business consultant, web developer or a data analyst you can benefit…


Ultimul articol din seria noastra legata de programarea reactiva. De aceasta data ne uitam la impactul CompletableFuture si Async.

CompletableFuture si lumea Async

In Java 8, aveam CompletableFuture, care este bazat pe Fork/Join framework. Exact ca parallelizing threads. De fapt, Fork/Join framework a aparut in Java 7, dar era dificil de folosit. …


Druga część naszej serii artykułów na temat programowania sterowanego testami w JUnit 5. Miłej lektury.

2. Aplikacja do zarządzania lotami

Tworzymy aplikację do zarządzania lotami. Obecnie aplikacja jest w stanie tworzyć i konfigurować loty, a także dodawać i usuwać pasażerów lotów.

Przedstawimy scenariusze zgodne z codzienną pracą programistów. Zaczniemy od aplikacji innej niż TDD, która…


In cadrul acestui articol vom discuta despre programarea reactiva. Lectura placuta.

Data Flow

Un rol standard pentru o aplicatie este sa citeasca, sa proceseze si sa scrie date. Daca vrem ca aceste operatii sa se desfasoare asincron, ar trebui sa folosim citirea, procesarea si scrierea asincrona.

Spre exemplu, daca o functie asincrona…


We’re continuing our article series that covers typical questions and answers.

Question

If everything cannot be tested, does it mean that quality will always be unpredictable? And how can we predict it?

Answer

It can be predictable. Yes, there are quantitative control methods — “six sigma”, statistic control, etc. You…


Streszczenie: W tej serii artykułów pokażemy, jak tworzyć bezpieczne, elastyczne aplikacje przy użyciu programowania sterowanego testami (TDD).

Streszczenie: W tej serii artykułów pokażemy, jak tworzyć bezpieczne, elastyczne aplikacje przy użyciu programowania sterowanego testami (TDD). Technika, która może znacznie przyspieszyć rozwój i wyeliminować większość koszmarów związanych z debugowaniem — wszystko z…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store