Cea de-a doua parte a articolului nostru despre abordarea bazata pe prioritizarea riscurilor in testarea software. In acest articol ne vom uita la proces si beneficiile acestei abordari.

Procesul de prioritizare bazata pe riscuri

Prioritizarea bazata pe riscuri este un proces care este coordonat de un Test Manager. Este responsabilitatea acestuia sa se asigure ca procesul este implementat eficient de-alungul ciclului de viata al produsului software. Acest proces include 3 pasi.

Pasul 1: La finalul fazei de analiza, Test Managerul distribuie cele mai recente documente legate de cerinte. Toata lumea verifica daca aceste cerinte sunt clare si usor de inteles. …


Reactive programming is one of the most popular trends nowadays. Learning this approach is a cumbersome process, especially if you do not have relevant materials. This article may serve as a kind of digest.

At the RIT++ 2020 conference, our Luxoft Training expert and trainer Vladimir Sonkin talked about various tricks to manage asynchronous data flows and approaches to them and showed some examples where you might need reactivity and what it could provide.

Our first series of articles focused on what led to reactive programming, where it is applied, and what asynchronicity can bring. …


W trzeciej części serii artykułów na temat architektury JUnit 5 przyjrzymy się regułom i modelowi rozszerzeń. Miłego czytania.

6. Reguły kontra model rozszerzeń

Aby stanąć twarzą w twarz — z modelem reguł JUnit 4 i modelem rozszerzenia JUnit 5, użyjmy Calculator class (lista 1). Służy do wykonywania operacji matematycznych, począwszy od weryfikacji testowanych systemów. Jesteśmy zainteresowani testowaniem metod, które mogą generować wyjątki. Jedna reguła to ExpectedException. Można go łatwo zastąpić metodą assertThrows JUnit 5.

Logika, która może “wrzucać” wyjątki do Calculator class, wykonuje następujące czynności:

  • Deklaruje metodę obliczania pierwiastka kwadratowego z liczby (1). …

Te pregatesti pentru examenul de certificare ECBA sau te gandesti sa obtii aceasta certificare? Webinarul nostru iti ofera toate informatiile de care ai nevoie.

Fie ca vrei sa incepi o cariera in business analysis, sa faci o schimbare de cariera si sa devii business analyst sau coordonezi o echipa de analisti de business, certificarea ECBA te va ajuta sa dezvolti o intelegere solida a elementelor fundamentale din aceasta industrie.

The Entry Certificate in Business Analysis™ sau ECBA™ pe scurt, este primul nivel de certificare oferit de IIBA (International Institute of Business Analysis) si se adreseaza incepatorilor sau celor care nu…


Check out the recording of our Object-relational Mapping with JPA, Hibernate, and Spring Data JPA webinar.

Object persistence means individual objects can outlive the application process; they can be saved to a data store and be re-created at a later point in time. This can be done by directly using SQL, using JDBC API, or Object-relational Mapping.

In our webinar we covered:

  • The fundamentals of Object-relational Mapping
  • The basics of JPA, Hibernate and Spring Data JPA
  • How to create a first application using JPA, Hibernate and Spring Data JPA
  • Comparison between the work with JPA, Hibernate and Spring Data JPA

Interested in finding out more? Check out our Java trainings.

Originally published at https://www.luxoft-training.com.


Druga część naszej serii artykułów o Architekturze Junit 5. Tym razem przyjrzymy się JUnit 5 Jupiter, JUnit 5 Vintage i nie tylko.

3. JUnit 5 Jupiter

JUnit Jupiter to połączenie nowego modelu programowania (adnotacje, klasy, metody) i modelu rozszerzeń do pisania testów i rozszerzeń w JUnit 5. Podprojekt Jupiter dostarcza TestEngine do uruchamiania testów Jupiter opartych na platformie. W przeciwieństwie do wcześniej istniejących runnerów i punktów rozszerzeń reguł w JUnit 4, model rozszerzeń JUnit Jupiter składa się z jednej, spójnej koncepcji: Extension API.

Artefakty zawarte w JUnit Jupiter to:

  • junit-jupiter-api, JUnit Jupiter API do pisania testów i rozszerzeń
  • junit-jupiter-engine, implementacja silnika testowego JUnit Jupiter…

In primul articol am discutat despre cum ar trebui sa arate abordarea unui asemenea proiect iar in ultimul articol vom face o analiza a unui sistem smart home care functioneaza de peste 4 ani.

Arhitectura

Dupa ce am clarificat toate nevoile noastre, putem trece mai departe la dezvoltarea arhitecturii smart home. In aceasta etapa, este important sa luam in considerare cat de mare este casa unde vom implementa sistemul. Primul lucru pe care trebuie sa il facem este sa luam o decizie asupra topologiei surselor de alimentare si a liniilor de control. …


In this article of our reactive programming in Java series we look at Node.js.

Node.js

The idea of Node.js is that JavaScript is transferred to the server-side, and all I/O operations become asynchronous. Instead of blocking a thread, for example, when addressing a file, we get asynchronous I/O. Addressing a file becomes asynchronous too. For instance, if a thread needs to get file content, it says: “Please give me file content, and once it is read, call this function.” We have set a task and continue working.

Such an asynchronous approach turned out to be quite effective, and Node.js …


Streszczenie: W tym artykule omówimy nową architekturę Junit 5, niedociągnięcia poprzedniej wersji JUnit 4 oraz sposób, w jaki podejście modułowe zmieniło stan rzeczy i jakie korzyści przyniosło. Pokażemy też, jak przeprowadzić migrację kodu JUnit 4 do JUnit 5, wykorzystując nowe funkcje.

1.Modułowość JUnit 5

JUnit 5 znaczy, że nadszedł czas na nowe podejście. Nie przyszło to jednak natychmiast; wymagało refleksji, a niedociągnięcia JUnit 4 stały się dobrym wkładem do potrzebnych ulepszeń. Architekci znają te problemy i zdecydowali się pójść drogą redukcji rozmiarów i modułowości.

Aby umożliwić ewolucję struktury JUnit, konieczne było nowe podejście, modułowe. Jego architektura musiała umożliwiać JUnit interakcję z różnymi zautomatyzowanymi…


Ultimul articol din cadrul seriei noastre despre Behavior Driven Development cu JUnit 5.

Pentru a rula testele Cucumber, vom avea nevoie de o clasa speciala. Numele clasei poate sa fie orice; noi alegem CucumberTest ca denumire.

[…]
@RunWith(Cucumber.class) #1
@CucumberOptions( #2
plugin = {“pretty”}, #3
features = “classpath:features”) #4
public class CucumberTest {

/**
* This class should be empty, step definitions should be in separate classes.
*/

}

In codul de mai sus:

  • Adnotam clasa cu @RunWith(Cucumber.class) #1. Cand o executam la fel ca oricl alt JUnit test class rulam toate functionalitatile gasite in classpath in cadrul aceluiasi pachet…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store